generality of education

generality of education
ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą. Prie ugdymo bendrybių skiriama: – ugdymo tikslų ir uždavinių samprata, – švietimo institucijų tipų ir lygių sistema, – studijų trukmė visų pakopų mokyklose, – pagrindinių lavinimo dalykų standartai, – kvalifikacijų rangai, – mokslo laipsniai ir vardai, – edukologijos mokslas. Visų edukologinių klausimų sprendimas negali būti unifikuojamas: kiekviena tauta turi išsaugoti savo unikalumą nedarydama žalos kitų tautų savitumui, bet ieškodama bendrų sprendimų visų tautų dvasiniam klestėjimui. Kiekviena valstybė sprendžia koedukacijos, religinio auklėjimo klausimus. Universalus ugdymas turi tenkinti tautos (ir vaikų) švietimo poreikius, atitikti jų fizines ir psichines galias, būti patrauklus, reikalingas. Kuriantis demokratinei Europos tautų sąjungai, susidaro geresnės sąlygos filosofiniam, edukologiniam tautų bendradarbiavimui, universalios edukologijos plėtotei. atitikmenys: angl. generality of education vok. Allgemenheit der Eziehung rus. всеобщность воспитания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • Female education — Part of a series on Women in Society …   Wikipedia

  • Bahá'í Faith and education — The theme of education in the Bahá í Faith is given emphasis. Its literature gives a principle of universal and compulsory education, which is identified as one of key principles alongside monotheism and the unity of humanity.Bahá u lláh, the… …   Wikipedia

  • Allgemenheit der Eziehung — ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ugdymo bendrumas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą. Prie ugdymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • всеобщность воспитания — ugdymo bendrumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Universalumas, apimantis skirtingų ugdymo sistemų sutampančius bruožus. Bendrybių arba galimų sutapimų reikia ieškoti tam, kad visų kraštų žmonės įgytų panašų išsilavinimą ir išsiauklėjimą.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Steve Mann — EducationMann holds degrees from the Massachusetts Institute of Technology (PhD in Media Arts and Sciences 97) and McMaster University, where he was also inducted into the McMaster University Alumni Hall of Fame, Alumni Gallery, 2004, in… …   Wikipedia

  • First Stadtholderless Period — The First Stadtholderless Period or Era (1650 1672) (Dutch Eerste Stadhouderloze Tijdperk ) is the period in the history of the Dutch Republic in which it reached the zenith of its economic, military and political Golden Age. The term has… …   Wikipedia

  • Halakha — Part of a series on …   Wikipedia

  • Applied behavior analysis — (ABA) is the science of applying experimentally derived principles of behavior to improve socially significant behavior. ABA takes what we know about behavior and uses it to bring about positive change (Applied). Behaviors are defined in… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”